Information!

                                                 Vad är kundaliniyoga?

 Yoga härstammar från Indien och är en mångtusenårig disciplin.  Det finns många olika yogaformer men Kundaliniyoga nämns ibland som modern till alla yogaformer. Yoga översätts ofta till förening, förening mellan kropp, sinne och själ och den universella själen. Det är en teknik för självkännedom och andlig utveckling. Kundaliniyoga är en dynamisk och holistisk yogadisciplin. Den innefattar alla delar av oss, den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga delen och syftet med yoga är att skapa balans i både kropp, sinne och själ. Ett yogapass innefattar kroppspositioner, handpositioner, andning, fokusering, mantran och meditation. Kundaliniyoga är för alla som vill utöva yoga. Vi är alla olika och har våra olika utmaningar i livet. Vi börjar där vi är och arbetar oss sakta igenom våra mentala spärrar. Oftast är det de mentala spärrarna och icke de fysiska som hindrar oss i livet. Kundaliniyoga är en mjuk och följsam yoga men samtidigt kraftfull och ger snabb effekt, den passar alla. Det finns ingen prestation, man kan inte bli bra på yoga, man kan endast utöva det utifrån den man är.  Det forskas mycket kring yoga idag över hela världen och i den medicinska databasen PubMed finner man otaliga artiklar.  Idag används yoga inom både friskvård och hälso - och sjukvården. .                        

                                                                                     Att utöva Kundaliniyoga

När vi gör yoga så stärker vi våra muskler och leder, vi blir mer rörliga  och mjuka i kroppen.  Vi stärker rygg och magmuskler som minskar och motverkar  risken för ryggproblem. Vi förbättrar vår andning och gör oss medvetna om hur andningen påverkar vårt mående. Nervsystemet och hjärtat stärks vilket hjälper oss att bli känslomässigt och mentalt stabilare men också uthålligare och vi kan möta vardagens utmaningar på ett bättre sätt. När vi utövar kundaliniyoga regelbundet så får vi verktyg som  hjälper oss att må bra i vardagen. När vi gör kroppsövningar samtidigt som vi djupandas samt fokuserar inåt på oss själva så stärks nervsystemet, ämnesomsättningen stimuleras, våra körtlar och hormoner stimuleras. Med hjälp av mantran och meditationer stillas vårt sinnet och vi kan lättare fokusera på det som är viktigt i stunden. Vi blir mer klartänkta och närvarande och vi kan göra  val som är bra för oss.  När spänningar i kroppen släpper blir vi mer avspända och får en bättre sömn, vilket kan stabilisera blodtrycket. Vi får ökat energiflöde och mer livskraft och vår viljestyrka stärks. Vår självkänsla och självförtroende stärks och vi lär känna oss själva på ett djupare plan. 

                                                            Hur går ett Kundaliniyoga pass till?

 Klädsel: mjuka kläder så att du kan röra dig fritt, gärna barfota. Allt annat du behöver finns i yogalokalen.                           Intoning: vi tonar in med mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. Mantrat betyder "jag hälsar den obegränsade kreativa kraften  som för mig från mörker till ljus.                                                                                                        Yogapass: som består av en "Kriya" en förutbestämd serie av kroppspositioner med vila mellan övningarna. Känns det ok blundar man.                                                                                                                                                                                Den Långa vilan: vi vilar i ca: 10 minuter till avslappnande musik och upplever effekten av yogapasset.                                                 Meditation: vi gör en meditation som oftast består av ett mantra  med tillhörande mantra sång.                                  Uttoning: Vi tonar ut med SAT NAM tre gånger. Mantrat betyder "Jag är sann" eller sanning är min identitet.


Medicinsk yoga!

Medicinsk yoga kommer ur Kundaliniyoga. Många av de positioner och övningar som finns kan man även göra i medicinsk yoga. Många av övningarna kan man göra sittande på en stol eller stående. Övningarna går även att anpassa efter den förmåga man har just då. Det är en mjuk och dynamisk yogaform, man gör övningarna i den takt som passar en. Oavsett om du har problem med rygg, nacke, axlar, ländrygg, stelhet osv. så är yogan ett mycket bra alternativ till vanlig träning. Vi stärker muskler och leder vilket motverkar problem i kroppen. Vi blir mjukare i kroppen och det blir lättare att röra sig, spänningar släpper och vi får tillgång till med energi. När vi utövar medicinsk yoga så läggs fokus på hur det känns i kroppen, vi lägger märke till vilka tankar och känslomönster vi lever efter. De tankar vi tänker påverkar i stor utsträckning hur vi kommer att må. Yogan hjälper oss att se oss själva lite mer inifrån och det leder till att vi också får större kunskap om oss själva. En viktig del i medicinsk yoga är andningen. Andningen hjälper oss att slappna av och att bli mer närvarande i stunden, det förbättrar vår sömn och vårt mående. När vi tror oss stanna kvar på yogamattan trots att det tar emot så stärks vi, både mentalt och känslomässigt och blir uthålligare både på mattan men också i vårt dagliga liv.